Executeurs

Wie treedt op als executeur?

U bent zelf al executeur

Verklaring van executele

Het is vrijwel zeker dat u voor een bank of een andere instantie een akte nodig hebt om te kunnen aantonen dat u bevoegd bent om te mogen handelen en/of te mogen beschikken. Een dergelijke akte noemen we een verklaring van executele. Een dergelijke akte kunt u het best en naar alle waarschijnlijkheid het voordeligst aanvragen via Verklaringvanexecutele.nl.

Verklaring van erfrecht

Als het handiger en praktischer een verklaring van erfrecht aan te vragen of een verklaring van erfrecht in combinatie met een verklaring van executele kunt u deze ook aanvragen via Verklaringvanerfrecht.nl.

Afwikkeling van een nalatenschap

Als u executeur bent, bent u daartoe in een testament benoemd of nog in een codicil dat dateert van voor 1 januari 2003.

"Als u twijfelt over de juiste uitvoering van een procedure kunt u mij inschakelen."

Als u tijdens het uitvoeren van een functie twijfels heeft of u de procedures wel goed afwikkelt of de klus voor u te groot of te complex is, kunt u mij inschakelen. Ik zorg er dan voor dat ik u begeleid bij de verdere afwikkeling van de nalatenschap zodat dit efficiënt en zorgvuldig gebeurd.

U wilt een executeur benoemen

Een deskundige als executeur

Een executeur moet via een testament aangewezen worden. Voorheen was het gebruikelijk om een familielid of goede bekende tot executeur benoemen.

Tegenwoordig blijkt dat er in veel situaties bij benoeming van niet deskundige executeurs problemen ontstaan omdat de executeur, naar mening van de erfgenamen, zijn of haar taken niet goed heeft uitgevoerd. Dit resulteert vaak in een discussie met de erfgenamen welke ook nog wel eens door de rechter beslecht moet worden. Een slechte zaak!

Door het benoemen van een deskundige voorkomt u vaak een heleboel narigheid. De verantwoordelijkheden, rechten en plichten zijn beter bewaakt en hierdoor worden risico’s teruggedrongen. Aan een te benoemen deskundige kunnen allerlei verschillende rechten worden gegeven en zijn veelal afhankelijk van de erfenis welke u nalaat.

Executeur Stef van Dinther

Als u mij tot executeur benoemt zal ik jaarlijks met u contact opnemen om kort uw positie op dat moment te bespreken. Dit kan een kort telefonisch contact zijn, aangevuld met een eventuele correspondentie via mail. Naar mijn mening is het niet nodig om hiervoor al te grote kosten te maken zoals het inrichten van een digitaal erfrechtdossier of anderszins. Laten we het vooral simpel en praktisch houden!

Wat de kosten betreft durf ik te beweren dat het veelal goedkoper is voor de erfgenamen om direct een deskundig executeur te benoemen. De werkzaamheden zullen door mij op uur basis worden verricht en er is dan geen executeur die het wettelijk loon opstrijkt, volgens de wet bedragende 1% van het vermogen op de sterfdag.