Kosten

Werkzaamheden

Werkwijze

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een daarvoor in rekening te brengen vast en uniform (kantoor)uurtarief.

Als er andere partijen moeten worden ingeschakeld wordt dit uiteraard aan u doorberekend. Dit geldt ook voor de gebruikelijke bijkomende kosten zoals, reiskosten, (leges)kosten, erfgenamenonderzoek en kosten voor inzagen in (openbare)registers.

Als zaken te lang gaan lopen zal er tussentijds gedeclareerd worden.