Levenstestament

Machtiging van een levensexecuteur

Volmacht

De 'ruggengraat' van een levenstestament wordt gevormd door een volmacht. U machtigt een ander om uw zaken te behartigen en uw eventuele wensen uit te voeren. In die zin lijkt de gevolmachtigde een beetje op de executeur, die na een overlijden uw zaken regelt. Er wordt in dit verband dan ook wel gesproken van een levensexecuteur.

Ook voor deze rol of zelfs als toezichthouder op een andere door u te benoemen levensexecuteur kunt u mij en/of de stichting: Stichting Bewind en Executele Nederland, waaraan ik ook verbonden ben, benoemen. Op deze manier is de opvolging weer goed geregeld en hoeft u zich daar geen zorgen over te maken.

Materiële zaken

Het levenstestament kan in zijn algemeenheid een volmacht bevatten dat een ander al uw materiële belangen kan behartigen. De gevolmachtigde mag dan onder andere:

  • uw woning verkopen;
  • de inboedel verkopen of opslaan;
  • over uw banktegoeden beschikken;
  • voor u beleggen.

U kunt echter ook concrete aanwijzingen geven. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven:

  • of de inboedel moet worden opgeslagen, geheel of deels moet worden afgegeven aan een familielid of bekende of dat deze moet worden verkocht / geveild;
  • of er schenkingen gedaan moeten worden uit uw vermogen en zo ja, aan wie en onder welke voorwaarden.

Intakegesprek

In een eerste gesprek wil ik u graag informeren over alle mogelijkheden bij het opstellen van een levenstestament.

Uw gezondheid

In het levenstestament kunt u iemand aanwijzen en machtigen om namens u met de artsen te overleggen over medische behandelingen en ingrepen en toestaan dat die persoon inzage heeft in uw patiëntendossier.

Maar u kunt ook concreet aangeven welke behandeling u wel of niet wil.

Ook kunt u het aangeven, indien u in bepaalde situaties een euthanasiewens heeft of niet meer behandeld wilt worden.

Minderjarige kinderen

Als u overlijdt en minderjarige kinderen achterlaat, moet er een voogd worden benoemd die de zorg voor hen op zich neemt. Maar wat als u in coma ligt? In dat geval bent u nog niet overleden, maar bent u er ook niet om voor de kinderen te zorgen. Ook daarvoor kunt u iemand in het levenstestament aanwijzen.

Huisdieren

Voor veel mensen zijn hun huisdieren hun 'kinderen'. En net als voor kinderen geldt dan: wie zorgt er voor hen, als u dat niet kunt? Bedenkt u zich goed dat nu eenmaal niet iedereen ervan gecharmeerd is om uw hond, kat of konijn in huis te nemen. Het tijdig regelen van een passend onderkomen kan veel dierenleed voorkomen.

Uw onderneming

Een onderneming vergt vaak een gedegen kennis van zaken, maar vrijwel altijd een dagelijkse inzet. Dat kun je niet aan iedereen overlaten. Het is dus van groot belang na te gaan wie die taak niet alleen zou willen, maar ook echt op zich zou kúnnen nemen. Dat hoeft niet per se dezelfde persoon te zijn die uw overige zaken behartigt. Misschien is het wel juist beter om die taken strikt gescheiden te houden.

Toezicht

Afhankelijk van de omvang en samenstelling van uw vermogen kan het wellicht gewenst zijn om een toezichthouder aan te wijzen. Ook kunt u ervoor kiezen dat de gevolmachtigde(n) eens in de zoveel tijd verantwoording afleggen aan bepaalde personen uit uw familie, bijvoorbeeld uw kinderen.