Beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap

Actuele berichten

in Nieuws

Beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap

In de praktijk merk ik steeds dat er onduidelijkheid is over deze wijze van aanvaarden. Sinds september 2017 staat er in de wet opgenomen dat je alsnog beneficiair kunt aanvaarden als je in eerste instantie de nalatenschap zuiver (gewoon) aanvaard hebt en achteraf blijkt dat er toch een schuld voor de dag komt.

Cruciaal in deze is dan dat het vast moet staan dat je niet had kunnen weten en niet had kunnen onderzoeken dat deze schuld bestond. Pas dan zal de Kantonrechter een akkoord geven voor beneficiaire aanvaarding.

Voor de lezers die niet weten wat beneficiaire aanvaarding is: Je verklaart dan wel erfgenaam te willen zijn maar je wil niet in privé aansprakelijk zijn voor een tekort van de nalatenschap.

Neem contact op als ik je van dienst kan zijn.