Bescherming erfgenamen tegen schulden

Actuele berichten

in Nieuws

Bescherming erfgenamen tegen schulden

Volgens een persbericht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie treedt op 1 september aanstaande een wet in werking waarin erfgenamen zoveel mogelijk worden beschermd voor schulden welke de overledene nalaat.

Het gaat hoofdzakelijk om het beperken van de gedragingen van erfgenamen welke kunnen leiden tot het aanvaarden van de nalatenschap.
Alleen de gedragingen die leiden tot benadeling van schuldeisers hebben een normale (zuivere) aanvaarding tot gevolg. Je kan hierbij denken aan het verkopen van goederen welke tot de nalatenschap behoren.

Ook is er een regeling voor het geval een erfgenamen een nalatenschap heeft aanvaard en later met onverwachte schulden te maken krijgt. Helemaal perfect is die regeling echter niet omdat de wet bepaald dat iedere erfgenaam een onderhoudsplicht heeft. De vraag is dan wanneer er dan wel sprake is van een onverwachte schuld.

Bel me gerust even als je er meer over wilt weten.