Hoe benoem je een executeur?

Actuele berichten

in Nieuws

Hoe benoem je een executeur?

Een executeur kan je tegenwoordig alleen in een officieel testament benoemen dat door de notaris wordt opgemaakt.

Als ik u daarin kan adviseren, neem dan even contact met mij op.

Als u mij tot executeur wilt benoemen wil ik eerst graag met u in gesprek.

Als u mij benoemt zal ik jaarlijks met u contact opnemen om kort uw positie op dat moment te bespreken. Dit kan een kort telefonisch contact zijn, aangevuld met een eventuele correspondentie via mail. Naar mijn mening is het niet nodig om hiervoor al te grote kosten te maken zoals het inrichten van een digitaal erfrechtdossier of anderszins. Laten we het vooral simpel en praktisch houden!