Ik ben erfgenaam! Wat als ik dat nou niet wil zijn?

Actuele berichten

in Nieuws

Ik ben erfgenaam! Wat als ik dat nou niet wil zijn?

Je hoeft een erfenis niet te aanvaarden. Als je dat doet krijgt je helemaal niets uit de nalatenschap en ben je vanaf de sterfdag geen erfgenaam. Als je je niet als erfgenaam hebt voorgedaan ben je niet aansprakelijk voor eventuele schulden en ben je ook niet betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap.

Redenen om te verwerpen zouden kunnen zijn dat de nalatenschap meer schulden dan bezittingen bevat of je wil gewoonweg niets met die erfenis te maken hebben omdat je bijvoorbeeld van die overledene om bepaalde redenen niet wilt erven. Je moet er bij niet aanvaarding (ook wel verwerping genoemd) wel rekening mee houden dat de erfenis dan doorgaat naar een volgende groep erfgenamen.

Dat kunnen de personen zijn die bijvoorbeeld in 2e instantie in een testament zijn genoemd of, als er geen testament is, de personen die volgens de wet als eerste aan bod komen. Dus mogelijk, in volgorde, eerst uw kinderen, kleinkinderen, ouders en broers en zussen.

Neem contact op als ik je van dienst kan zijn.