Ik ben erfgenaam! Zijn er ook risico’s?

Actuele berichten

in Nieuws

Ik ben erfgenaam! Zijn er ook risico’s?

Vermoedt u dat de nalatenschap vooral uit schulden bestaat en dat die schulden hoger zijn dan het bezit? Dan is het slim om de erfenis beneficiair te aanvaarden.
Als een van erfgenamen beneficiair aanvaardt, moet de hele nalatenschap volgens bijzondere regels worden afgewikkeld.
Voordeel: Eventuele schulden hoeft u niet uit eigen zak te betalen.
Nadeel: Beneficiair aanvaarden is iets meer werk voor de erfgenamen en brengt wat extra kosten (griffierecht) met zich mee. Zij moeten meestal de wettelijke 'vereffeningsprocedure' volgen. Dat houdt in dat er eerst een boedelbeschrijving moet komen met een opsomming van alle schulden en het bezit in de nalatenschap. Als erfrechtspecialist kan u bij die boedelbeschrijving helpen. Vervolgens moeten de erfgenamen de schuldeisers aanschrijven en afbetalen. De rechter kijkt mee met deze 'vereffening'. De vereffeningsprocedure is niet altijd nodig.
Als erfrechtspecialist kan ik u daar meer over vertellen.

Hoe geeft u uw keuze voor beneficiair aanvaarden door?
Wilt u beneficiair aanvaarden? Dan legt u een schriftelijke verklaring af bij de rechtbank. Dit kunt u ook met een volmacht via uw notaris of via mij als erfrechtspecialist regelen. Dan hoeft u niet zelf naar de rechtbank. Voor een verklaring bij de rechtbank betaalt u griffierechten.