Jammer! Onnodig erfbelasting betaald

Actuele berichten

in Nieuws

Jammer! Onnodig erfbelasting betaald

Bij samenwonende ongehuwde personen was en is het gebruikelijk dat men van elkaar erft. Voorheen werd daar vrijwel nooit erfbelasting over betaald.
In de Successiewet bestond daar namelijk een zogenaamde ‘meerrelatie-vrijstelling” voor.
Deze vrijstelling is echter al jaren geleden vervallen en nu kan er alleen nog maar sprake zijn van een vrijstelling op basis van een “twee-relatie”.
Als er dus meerdere mensen met elkaar samen wonen is het van groot belang dat er goede afspraken “op papier” worden gemaakt om de verschuldigde erfbelasting te kunnen beperken.

Zie ook: Tarieven en vrijstellingen in de Successiewet voor het jaar 2016