Kosten bij een begrafenis of crematie

Actuele berichten

in Nieuws

Kosten bij een begrafenis of crematie

U heeft opdracht gegeven voor de begrafenis of de crematie. Krijgt u deze kosten terug?
Wanneer u opdracht heeft gegeven aan de begrafenisondernemer, bent u zelf aansprakelijk voor het betalen van de kosten.
In principe kunt u deze door u betaalde kosten terug vragen aan de erfgenamen, omdat het schulden van de nalatenschap zijn. Als de erfenis niet voldoende positief is heeft u pech en zult u de kosten van de uitvaart zelf moeten betalen.

Gemeente betaalt uitvaart

In uitzonderlijke gevallen kan bij de gemeente een verzoek worden ingediend om de begrafenis of crematie op kosten van de gemeente te houden. Volgens de Wet op de lijkbezorging (artikel 21) heeft de gemeente de plicht om de uitvaart te verzorgen als er iemand binnen de gemeentegrenzen komt te overlijden van wie geen nabestaanden bekend zijn of waarvan de nabestaanden niet in staat zijn de uitvaart te betalen. De gemeente wordt dan de opdrachtgever van de uitvaart en bepaalt dan ook hoe de uitvaart wordt gedaan.