Tarieven en Vrijstellingen 2019

Actuele berichten

in Nieuws

Tarieven en vrijstellingen erfbelasting voor het jaar 2019

Tarief erfbelasting:

Voor de partner en kinderen over de eerste € 124.727,00 : 10% en over het meerdere 20%.
Voor de (achter)kleinkinderen over de eerste € 124.727,00 : 18% en over het meerdere 36%.
Voor alle anderen over de eerste € 124.727,00 : 30% en over het meerdere 40%.

Vrijstellingen erfbelasting:

Partner
650.913,00
Invalide kind
61.840,00
Kind
20.616,00
Kleinkind
20.616,00
Ouder
48.821,00
Overige verkrijger
2.173,00