Tarieven en vrijstellingen 2020

Actuele berichten

in Nieuws

Tarieven en vrijstellingen erfbelasting voor het jaar 2020

Tarief erfbelasting:

Voor de partner en kinderen over de eerste € 126.723,00 : 10% en over het meerdere 20%.
Voor de (achter)kleinkinderen over de eerste € 126.723,00 : 18% en over het meerdere 36%.
Voor alle anderen over de eerste € 126.723,00 : 30% en over het meerdere 40%.

Vrijstellingen erfbelasting:

Partner
661.328,00
Invalide kind
62.830,00
Kind
20.946,00
Kleinkind
20.946,00
Ouder
49.603,00
Overige verkrijger
2.208,00