Tarieven en vrijstellingen erfbelasting voor het jaar 2017

Actuele berichten

in Nieuws

Tarieven en vrijstellingen erfbelasting voor het jaar 2017

Tarief erfbelasting:

Voor de partner en kinderen over de eerste € 122.269,00 : 10% en over het meerdere 20%.
Voor de (achter)kleinkinderen over de eerste € 122.269,00 : 18% en over het meerdere 36%.
Voor alle anderen over de eerste € 122.269,00 : 30% en over het meerdere 40%.

Vrijstellingen erfbelasting:

Partner
638.089,00
Invalide kind
60.621,00
Kind
20.148,00
Kleinkind
20.209,00
Ouder
47.859,00
Overige verkrijger
2.129,00