Tarieven en vrijstellingen in de Successiewet voor het jaar 2016

Actuele berichten

in Nieuws

Tarieven en vrijstellingen in de Successiewet voor het jaar 2016

Tarief erfbelasting:

Voor de partner en kinderen over de eerste € 121.903,00 : 10% en over het meerdere 20%.
Voor de (achter)kleinkinderen over de eerste € 121.903,00 : 18% en over het meerdere 36%.
Voor alle anderen over de eerste € 121.903,00 : 30% en over het meerdere 40%.

Vrijstellingen erfbelasting:

Partner
636.180,00
Invalide kind
60.439,00
Kind
20.148,00
Kleinkind
20.148,00
Ouder
47.715,00
Overige verkrijger
2.122,00