Te laat voor de erfenis?

Actuele berichten

in Nieuws

Te laat voor de erfenis?

Op plusonline.nl stond een artikel dat ik graag onder de aandacht wil brengen. Het gaat over het opeisen van een wettelijk erfdeel door kinderen/kleinkinderen.

Dit is de tekst van het artikel:

“Ik hoorde pas kort geleden dat mijn vader met wie ik al lange tijd geen contact heb, is overleden. Kan ik zes jaar na zijn sterfdag nog mijn erfenis opeisen?

Dat hangt er van af of uw vader een testament had en hoe hij u daarin bedeeld heeft. Had uw vader geen testament, dan is de wet van toepassing en verjaart uw aanspraak op de erfenis van vader pas 20 jaar na het vrijvallen van de erfenis; dat is het moment van overlijden van vader.

Had vader een testament en laat hij u daarin iets na, dan krijgt u eveneens met deze termijn van 20 jaar te maken. Heeft uw vader u in zijn testament onterfd, dan hebt u met een andere verjaringstermijn te maken. Als u uw wettelijke erfdeel wilt opeisen, moet u dit uiterlijk binnen vijf jaar na het overlijden van vader doen. Het feit dat u niet wist dat uw vader was overleden, doet er wat betreft de verjaringstermijn niet toe. Omdat uw vader al zes jaar geleden is overleden en u nu pas uw wettelijke erfdeel zou kunnen opeisen, maakt dus dat uw rechten door de verjaringstermijn zijn vervallen. In deze situatie geldt bovendien dat het recht op het erfdeel van vader niet automatisch over gaat op uw kinderen. Dat komt omdat u als potentiële erfgenaam nog in leven bent en u zelf uw rechten hebt laten verlopen.

U moet dus eerst zien te achterhalen of uw vader een testament had en als hij een testament had, wat daarvan voor u de inhoud is. U kunt bij het Centraal Testament Register informeren of er een testament was en bij welke notaris. Vervolgens kunt u daar nadere inlichtingen vragen. Is er in het testament een executeur benoemd, dan zal deze u nader moeten informeren.”