Teveel erfbelasting betaald?

Actuele berichten

in Nieuws

Teveel erfbelasting betaald?

In de praktijk kom ik vaak tegen dat er onnodig Erfbelasting is betaald. Je ziet dit veel in situaties waarin meerdere mensen, vaak zijn dat broers en zussen, met elkaar samenwonen.

Een aantal jaren geleden bestond er een vrijstelling voor Erfbelasting (vroeger Successierecht genaamd) als bijvoorbeeld twee broers erfden van hun zus waarmee ze samenwoonden in hetzelfde huis. Deze vrijstelling is afgeschaft en nu betalen deze broers de volle mep aan Erfbelasting. Het percentage dat ze betalen gaat van 30 tot 40%. In deze situatie had dit voor de helft voorkomen kunnen worden als de overleden zus met één van de broers een officieel samenlevingscontract had gehad en nog aan een paar andere eisen had voldaan.

Wat jammer dat ik deze mensen niet eerder had gesproken. Moet me ook van het hart dat financiële adviseurs hier (beter) op moeten letten en hun cliënten eerder moeten doorsturen naar hun notaris als zij zelf niet over de juiste kennis beschikken.

Uiteraard kan ik ook als adviseur optreden.