Toezichthouden in levenstestament

Actuele berichten

in Nieuws

Toezichthouden in levenstestament

Alles over het Levenstestament, deel 4.

In de afgelopen drie berichten heb ik het steeds gehad over het opmaken van een levenstestament, het aanstellen van een levensexecuteur en een wat je er in kunt regelen.

Het is van belang dat je goed nadenkt wie jouw levensexecuteur zou moeten worden. Het is een belangrijke taak. Er moet volledig vertrouwen zijn in de te benoemen persoon.

Misschien handig om te weten dat er twee manieren zijn om meer zekerheid in te bouwen.
De eerste is om naast de aan te wijzen levensexecuteur een tweede persoon te benoem en die toezicht gaat houden op de levensexecuteur. Je kan dan bijvoorbeeld bepalen dat de aan te wijzen levensexecuteur over bepaalde te verrichten handelingen, per te bepalen periode, verantwoording af moet leggen aan de toezichthouder.

De tweede manier is om een professional als levensexecuteur aan te wijzen. Dit kan bijvoorbeeld door de stichting: Stichting Bewind en Executele Nederland tot levensexecuteur (of als toezichthouder !) te benoemen. Op deze manier bereik je dat er een onafhankelijke, professionele en onpartijdige deskundige al jouw zaken gaat regelen als daartoe aanleiding is. (zie www.executeur.nl)

Meer weten over dit onderwerp? Hou mijn website in de gaten, binnenkort weer een nieuw artikel over het Levenstestament!

Voorgaande delen: