Tweede kamer akkoord met wetsvoorstel voor bescherming erfgenamen tegen schulden

Actuele berichten

in Nieuws

Tweede kamer akkoord met wetsvoorstel voor bescherming erfgenamen tegen schulden

Gisteren is de Tweede Kamer alvast akkoord gegaan met het wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden.
Hoewel er toch weer wat onzekerheden dreigen in te sluipen, denk ik dat de wet een verbetering zal zijn. In elk geval is er dan veel minder discussie of je met het doen van bepaalde handelingen nou wel of niet de nalatenschap hebt aangenomen.

Het wetsvoorstel beperkt de gedragingen van een erfgenaam die leiden tot een zuivere aanvaarding van de nalatenschap.
Alleen de gedragingen die leiden tot een benadeling van schuldeisers hebben een zuivere aanvaarding tot gevolg. Je kan dan denken aan het verkocht hebben van goederen van de nalatenschap zodat de schuldeisers daar geen grip meer op hebben.

Verder bevat het wetsvoorstel een regeling voor het geval een erfgenaam een nalatenschap zuiver heeft aanvaard en er daarna achter komt dat er nog één of meer schulden zijn die niet betaald kunnen worden. De erfgenamen kunnen zich dan tot de Kanrechter wenden om als nog erfenis beneficiair te aanvaarden. De erfgenamen moeten wel binnen 3 maanden na het ontdekken van de schuld dit aan de Kantonrechter melden.
In het geval de erfenis al verdeeld is voordat de onbekende schuld voor de dag komt, is er ook een regeling in het wetsvoorstel opgenomen.

Waar ik wel een vraagtreken bij zet is het volgende: In het wetsvoorstel staat dat de erfgenamen een onderzoek plicht hebben waarbij de minister heeft bepaald dat er niet zo maar sprake is van een onverwachte schuld. De grote vraag zal zijn hoe daar mee om gegaan zal worden. Een onbekende schuldeiser zal natuurlijk gaan proberen aan te tonen of de erfgenaam wel genoeg onderzoek heeft gedaan om er achter te komen dat de schuld bestond. Helemaal gerust ben ik hier niet op.