Wat is een executeur?

Actuele berichten

in Nieuws

Wat is een executeur?

Een executeur (vroeger sprak de wet over: executeur-testamentair) regelt de lopende zaken die na een overlijden aan de orde zijn en voert het beheer over het nagelaten vermogen.

De executeur regelt derhalve de begrafenis of crematie, betaalt nog openstaande rekeningen, incasseert nog openstaande vorderingen, zegt abonnementen op kranten en tijdschriften op, verzorgt de belastingaangiften en voert zo veel mogelijk de wensen uit die de overledene had vastgelegd in een testament of codicil.

De executeur kan een notaris aanwijzen die hem bij de afwikkeling van de erfenis behulpzaam kan zijn. Om de erfgenamen inzicht te geven in de omvang en samenstelling van de erfenis moet hij daar een beschrijving van maken. Hij mag ook goederen van de erfenis verkopen, als dat nodig is om de schulden te kunnen betalen. Tot die schulden behoren ook de legaten (die de overledene heeft vermaakt in een testament of codicil) en de erfbelasting.