Wat is een Levenstestament?

Actuele berichten

in Nieuws

Wat is een Levenstestament?

Alles over het Levenstestament, deel 1.

In een levenstestament legt u vast wat u wilt dat er gebeurt, indien u zelf (tijdelijk of blijvend) niet in staat bent om uw zaken te regelen. Die situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen, indien u voor langere tijd ziek wordt, als u ten gevolge van een verkeersongeval in coma komt te liggen of als u gaat dementeren.

Het biedt daarom meerdere voordelen om een levenstestament op te stellen via een notaris:

  • een notaris moet uw identiteit controleren (er kan dus geen twijfel over bestaan of het wel echt uw wensen zijn)
  • een notaris moet controleren of u nog wilsbekwaam was, toen u het levenstestament ondertekende
  • een familienotaris is helemaal thuis in deze materie en kan u gevraagd en ongevraagd van advies dienen
  • uw wensen worden juridisch goed vastgelegd en zijn bewijsrechtelijk moeilijk aan te tasten (dat is immers bij uitstek de taak en toegevoegde waarde van een notaris)
  • uw wensen zijn snel en eenvoudig terug te vinden (de notaris moet uw levenstestament minimaal 30 jaar bewaren in zijn kluis en zorgt voor registratie bij een speciaal daarvoor opgezet register)
  • de inhoud van uw levenstestament kan alleen worden opgevraagd door iemand die daar een belang bij heeft (de notaris ziet erop toe dat alleen belanghebbenden een afschrift van uw levenstestament krijgen)

Meer weten over dit onderwerp? Hou mijn website in de gaten, volgende week weer een nieuw artikel over het Levenstestament!