Wat regel ik allemaal in een levenstestament?

Actuele berichten

in Nieuws

Wat regel ik allemaal in een levenstestament?

Alles over het Levenstestament, deel 2.

Afgelopen week heb ik uitgelegd wat een levenstestament is. In een levenstestament kan je anderen machtigen om je zaken te behartigen en eventuele wensen uit te voeren. Die persoon aan wie je volmacht geeft wordt ook wel de levensexecuteur genoemd en lijkt een beetje op de executeur die na uw overlijden uw zaken regelt.

Het levenstestament kan in zijn algemeenheid een volmacht bevatten dat een ander al uw materiële belangen kan behartigen. De gevolmachtigde mag dan onder andere:

  • uw woning verkopen
  • de inboedel verkopen of opslaan
  • over uw banktegoeden beschikken
  • voor u beleggen

U kunt echter ook concrete aanwijzingen geven. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven:

  • of de inboedel moet worden opgeslagen, geheel of deels moet worden afgegeven aan een familielid of bekende of dat deze moet worden verkocht / geveild
  • of er schenkingen gedaan moeten worden uit uw vermogen en zo ja, aan wie en onder welke voorwaarden

Meer weten over dit onderwerp? Hou mijn website in de gaten, volgende week weer een nieuw artikel over het Levenstestament!

Voorgaande delen: