Voorwaarden

Stefvandinther.nl

Aansprakelijkheid

De informatie op Stefvandinther.nl is met zorg en aandacht samengesteld. Stefvandinther.nl kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website. In het bijzonder wordt niet gegarandeerd dat de op deze website aangeboden informatie up-to-date, compleet, vrij van fouten, gebreken, en/of virussen is. U vrijwaart Stefvandinther.nl voor alle mogelijke schade die uit het gebruik van deze website zou kunnen voortvloeien.